Nieuws Wabo
Een artikel van Annemarie Drahmann van het Stibbeblog. De samenleving digitaliseert steeds verder. Als de wet- en regelgeving niet mee ontwikkelt dan bestaat het risico dat er een kloof tussen de juridische en werkelijke wereld…

Water in de Omgevingswet

Geschreven door op woensdag, 26 november 2014 19:17
Een artikel van Anna Collignon en Ronald Olivier van het Stibbeblog. Het waterrecht is geen rustig bezit. Het opnemen van het waterrecht in de Omgevingswet past dan ook bij de tendens van steeds verdergaande integratie…
Een artikel van Sebastiaan Levelt van Wieringa Advocaten. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 16 april 2014 (zie weblog 24 april 2014) heeft tot gevolg dat de meeste woonboten in Amsterdam in juridische zin…

Natuur in de Omgevingswet

Geschreven door op zaterdag, 22 november 2014 15:56
Een artikel van Annemarie Drahmann van het Stibbeblog. De Omgevingswet gaat over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Deze fysieke leefomgeving omvat (ook) natuur (artikel 1.2 lid 2, onder h). Uit de…
Een artikel van Anna Collignon van het Stibbeblog. Ook de bescherming van het milieu wordt opgenomen in de Omgevingswet als onderdeel van het hoofdthema ‘de bescherming van de ‘fysieke leefomgeving’. In dit bericht wordt aandacht…
Een artikel van Claudia Koenen van Wieringa Advocaten. Op 1 november 2014 is het gewijzigde Besluit omgevingsrecht in werking getreden. Hiermee zijn de mogelijkheden voor het met een reguliere procedure verlenen van een omgevingsvergunning voor…

Omgevingswaarden in de Omgevingswet

Geschreven door op maandag, 17 november 2014 16:10
Een artikel van Olivia den Hollander van het Stibbeblog. De Omgevingswet is gericht op zowel het ‘bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit’ als het ‘doelmatig…

Toezicht en handhaving in de Omgevingswet

Geschreven door op zondag, 16 november 2014 16:19
Een artikel van Anna Collignon van het Stibbeblog. In de Omgevingswet worden alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving gebundeld. Ook de regels inzake toezicht en handhaving die nu nog staan in…
Pagina 1 van 62