De Omgevingswet; waarom ook weer en hoe verder?

Geschreven door op woensdag, 01 oktober 2014 14:33
Een artikel van Aaldert ten Veen van het Stibbeblog. Het huidige omgevingsrecht is verdeeld over tientallen wetten en honderden algemene maatregelen van bestuur (‘amvb’s') en ministeriële regelingen. Het omgevingsrecht is een puzzel die gelegd wordt…

Gewenste aanpassingen kruimelgevallenlijst in aantocht

Geschreven door op vrijdag, 26 september 2014 13:49
Per 1 november zal onder andere de Bor worden aangepast. Dit heeft invloed op de vergunningvrije bouwwerken en ook op de 'kruimelgevallen' lijst (artikel 4 Bijlage II Bor). Hier kunt u er meer over lezen:…

Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november

Geschreven door op woensdag, 24 september 2014 14:57
Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld…

Een wet om op te bouwen

Geschreven door op donderdag, 18 september 2014 07:57
Welke consequenties heeft de stelselherziening voor duurzaamheid? En welk vertrouwen is nodig van alle betrokken partijen? De Omgevingswet kent veel aspecten die het verdienen extra belicht te worden.de komende tijd zijn er een aantal 7-minutencolleges…

Speciale bijlage Omgevingswet bij VNG Magazine

Geschreven door op maandag, 15 september 2014 07:10
Een vergunning in een dag regelen, accounthouders die zorgen dat initiatieven in de fysieke leefomgeving versneld tot stand komen en waterveiligheidsmaatregelen in nauwe samenwerking door alle partijen in het Brabantse Noordwaard. Het zijn voorbeelden uit…

Hoorzitting Omgevingswet: provincies vol vertrouwen

Geschreven door op vrijdag, 12 september 2014 12:12
Een hoorzitting over de Omgevingswet kwam voor de Tweede Kamer als geroepen. Bij de Kamerleden leefden nog vele vragen over de vernieuwing van het omgevingsrecht. Tijdens de afgelopen twee dagen werden de Kamerleden bijgepraat door…
Een artikel van mr. Frank Sanders van De Voort Advocaten | Mediators, sectie vastgoed & overheden. In voorbereiding zijnde projectafwijkingsprocedure of bestemmingsplanherziening voldoende voor concreet zicht op legalisatie? Schadevergoeding te vorderen van Gemeente indien zij…
Een artikel van Omgevingsweb Bij besluit van 5 oktober 2010 heeft de raad bepaald dat een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist voor het toepassen van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º…
Pagina 1 van 60