Nieuws Wabo

Bewijslastverdeling permanente bewoning recreatiewoning

Geschreven door op vrijdag, 01 juli 2016 10:38
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. In AbRvS 22 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1711) is een aantal interessante overwegingen te lezen over de ‘bewijslastverdeling’ in geval van het in strijd met het bestemmingsplan permanent bewonen van…

Eén ingebrekestelling leidt tot één dwangsom

Geschreven door op woensdag, 29 juni 2016 07:34
Een artikel van Van der Feltz Advocaten. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 15 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1675) bepaald dat slechts één dwangsom is verbeurd indien één ingebrekestelling is gestuurd. Appellant sub 2 heeft het college verzocht…
Een artikel van Franca Damen van haar website. Indien voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling nog geen bestemmingsplan is vastgesteld en evenmin een omgevingsvergunning is verleend voor afwijking daarvan, is die ontwikkeling niet aan te merken…

Kruimelafwijking voor realisatie 2e verdieping woning

Geschreven door op woensdag, 22 juni 2016 08:37
Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. De uitspraak van 15 juni 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:1627 gaat over een verbouwing van een bestaande bedrijfsruimte tot woning. Onder meer een deel van de kapverdieping zal worden vervangen…
Een artikel van Anouk Hofman van AKD. ​Op het moment dat een bestemmingsplan ouder wordt dan 10 jaar vervalt de bevoegdheid om leges te heffen van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte…

Invoeringswet Omgevingswet: factsheet over Omgevingsplan

Geschreven door op vrijdag, 17 juni 2016 17:41
De minister van IenM heeft de Tweede en Eerste Kamer geïnformeerd over de Invoeringswet Omgevingswet. Over enkele aanpassingen die van invloed zijn op het omgevingsplan bestaat inmiddels meer duidelijkheid. Een nieuwe VNG-factsheet over het omgevingsplan…

Relativiteit en de Wabo

Geschreven door op dinsdag, 07 juni 2016 13:03
Een artikel van SAM-Advocaten. Kan het relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb) aan een verzoeker om handhaving worden tegengeworpen als deze zich beroept op het door zijn buurman zonder omgevingsvergunning (ver)bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid…
Een artikel van Jan van Oosten van het Stibbeblog. Bij brief van 19 mei 2016 zond de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer waarin zij ingaat op de Invoeringswet Omgevingswet.…
Pagina 1 van 71