Nieuws Wabo

Online college over digitaal denken én doen

Geschreven door op maandag, 04 mei 2015 11:06
Hetzelfde gemak als een webshop. Dat is het doel van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met het digitaal loket dat zij aanbieden voor het afhandelen van aanvragen en meldingen. Hoofd Vergunningverlening en handhaving Anne Heins…
Een artikel van Anna Collignon van het Stibbeblog. Op donderdag 26 maart jl. organiseerden Stibbe en tijdschrift Bouwrecht het jubileumseminar ‘Terecht Bouwrecht. Over de bijdrage van het recht aan de bouw in de praktijk’. Hierbij…

Reactieve aanwijzing bij omgevingsvergunning

Geschreven door op maandag, 04 mei 2015 10:57
Een artikel van Franca Damen van haar website. Wanneer een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik wordt verleend op grond van de uitgebreide procedure, zijn een aantal artikelen uit de Wet ruimtelijke ordening van overeenkomstige toepassing. Een…
Op 8 april 2015 heeft de Afdeling overwogen dat ondanks de vernietiging van het bestemmingsplan de omgevingsvergunning voor het verrichten van graafwerkzaamheden ten behoeve van een waterbassin (aanleg van werken) kan standhouden. De rechtszekerheid van…
Een artikel van Janneke Sinnige van Wieringa Advocaten. Op grond van artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor) kan omgevingsvergunning worden verleend voor bepaalde categorieën van planologische gebruiksactiviteiten. Dit wordt ook wel de lijst…
Het doel voorop stellen, gezond verstand gebruiken en vertrouwen in elkaar stellen. Het mag misschien logisch klinken, toch is er een wereld te winnen om het omgevingsrecht met deze thema’s efficiënter en beter te maken.…

Paardenstal geen bijbehorend bouwwerk

Geschreven door op dinsdag, 31 maart 2015 18:00
De Afdeling heeft op 25 maart 2015 in haar uitspraak overwogen dat een paardenstal niet kan worden gezien als bijbehorend bouwwerk in de zin van artikel 4, aanhef en eerste lid, aanhef en onder a, van…

Wijziging vergunning tussen eerste en tweede fase

Geschreven door op maandag, 30 maart 2015 17:12
Een artikel van Franca Damen van haar website. Indien een vergunning in twee fasen wordt verleend, bestaat de mogelijkheid om in de tweede fase de vergunning, zoals deze in de eerste fase is verleend, te…
Pagina 1 van 64