Nieuws Wabo

Verjaring bestuursrechtelijke dwangsommen ingeperkt

Geschreven door op dinsdag, 26 april 2016 07:53
Een artikel van Geert Schnitzler van Wieringa Advocaten. Eerder schreven wij al over de verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Dat kwam nog al eens voor, doordat het bestuursorgaan te lang wachtte met het aanmanen tot betaling…

Rij betonblokken als erfafscheiding: vergunningsvrij?

Geschreven door op maandag, 25 april 2016 07:50
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. In AbRvS 20 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1058) is een handhavingsbesluit aan de orde ten aanzien van een zonder vergunning geplaatste rij betonblokken ter afscheiding van een perceel. Door deze…
Voor een voortvarende invoering van de Omgevingswet hebben Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een akkoord gesloten over de kosten en besparingen die de invoering van de wet met zich meebrengt. De koepels VNG,…
Een artikel van Valerie van ‘t Lam en Lisa van der Maden van het Stibbeblog. Een vergunning van rechtswege is een vergunning die wordt geacht te zijn verleend omdat niet (tijdig) een besluit tot vergunningverlening…
Een bericht van Anna Collignon en Christine Strating van het Stibbeblog. Op 14 april 2016 is de wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in werking getreden (Stb. 2016/139). Ook de daarmee samenhangende Regeling aanwijzing…

Kring belanghebbenden bij milieuomgevingsvergunningen

Geschreven door op zondag, 10 april 2016 09:59
Een artikel van Nysingh Advocaten. In deze uitspraak wijzigt de Afdeling haar rechtspraak over de kring van belanghebbenden bij ‘milieuomgevingsvergunningen’. Daarmee komt de Afdeling terug van haar uitspraak van 12 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX7107. Onder belanghebbende…
Een artikel van Franca Damen van haar website. Het bestaan van een evidente privaatrechtelijke belemmering vormt geen grond voor het weigeren van een watervergunning. De Waterwet kent namelijk een limitatieve opsomming van weigeringsgronden. Dit heeft…

Omgevingsvergunning: deelactiviteit en onlosmakelijkheid

Geschreven door op maandag, 04 april 2016 08:02
Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. De uitspraak van de AbRvS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:755 is geselecteerd vanwege de overwegingen over de onlosmakelijkheid. Bij besluit van 21 mei 2014 heeft het college van Wijchen…
Pagina 1 van 70