AKD verdiept: Geluid onder de Omgevingswet

Geschreven door op maandag, 17 oktober 2016 12:15
Een artikel van Jos van der Velden van AKD. De normering van omgevingsgeluid is op dit moment erg versnipperd in verschillende wetten geregeld. Daarbij is de geluidbron meestal als aanknopingspunt gebruikt. Zo bevat hoofdstuk 11…

Voortgang implementatie Omgevingswet

Geschreven door op zaterdag, 15 oktober 2016 13:17
Hoeveel overheden bereiden zich inmiddels voor op de komst van de Omgevingswet? De koepels en samenwerkingspartners in het Programma Aan de slag met de Omgevingswet (VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het Rijk) vroegen het…

Kamerbrief met aanvullende informatie AMvB's Omgevingswet

Geschreven door op zaterdag, 15 oktober 2016 10:15
Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt op verzoek van de Tweede Kamer aanvullende informatie over de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Download 'Kamerbrief met aanvullende informatie AMvB's Omgevingswet' PDF document | 1…

AKD verdiept: financiële instrumenten in de Omgevingswet

Geschreven door op zaterdag, 15 oktober 2016 08:43
Een artikel van Eveline Sillevis Smitt van AKD. In hoofdstuk 13 van de Omgevingswet (Ow) zijn financiële bepalingen over vergunningen, leges en interbestuurlijke financiële regelingen opgenomen. De regelingen zijn uit bestaande wetten overgenomen en zoveel…
Een artikel van Annemarie Drahmann en Roos Bruijnsteen van het Stibbeblog. Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) voorzien. In dit bericht staat één van de kerninstrumenten uit deze wet…

AKD verdiept: Planschade onder de Omgevingswet

Geschreven door op vrijdag, 14 oktober 2016 08:41
Een artikel van Bart Roozendaal van AKD. Hoofdstuk 15 van de Omgevingswet is gereserveerd voor schade. Dat hoofdstuk zal onder een afdeling bevatten over wat nu planschade en nadeelcompensatie wordt genoemd. In een brief van…
Op 29 september 2016 is er een technische briefing geweest over de concept- AMvB’s van de Omgevingswet en de brief over de Invoeringswet. Hieronder staan de presentaties die hiervoor zijn gebruikt. Rechts op de pagina…

Verruiming begrip “bouwterrein” voor de BTW

Geschreven door op donderdag, 13 oktober 2016 08:33
Een artikel van Cees Graafland van het Stibbeblog. Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2017 gepresenteerd. Met betrekking tot de geplande wijzigingen voor het jaar 2017 lichten we hieronder één wijziging verder toe; de…
Pagina 1 van 74