Nieuws Wabo

Relativiteitsvereiste bij natuurbeschermingswetvergunning

Geschreven door op woensdag, 27 augustus 2014 21:30
Een artikel van Franca Damen van haar website. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat tegen vergunningen die zijn verleend op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) bezwaar wordt gemaakt. Wanneer de bezwaren worden…

Onderhoudsverplichting monument III

Geschreven door op woensdag, 27 augustus 2014 21:28
Een artikel van Sebastiaan Levelt van Wieringa Advocaten. Vóór de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in de rechtspraak vastgesteld dat er een onderhoudsverplichting voor geregistreerde rijksmonumenten bestaat. In mijn weblogs van…
Een artikel van Frans Tonnaer uit de nieuwsbrief. Wie de tekst van artikel 2.33 van de aan de Tweede Kamer aangeboden versie van de Omgevingswet[1] vergelijkt met de die van de Toetsversie, zal een soortgelijke…
De Raad van State heeft in een recente uitspraak (ABRvS 30 juli 2014, nr. 201211481/2/A4) het volgende gezegd over de melding Activiteitenbesluit: Dat de normstelling voor bepaalde milieugevolgen van bepaalde activiteiten in vergunningplichtige inrichtingen daarmee…
Het ontwerp van de wijzigingen van de Activiteitenregeling in het kader van de 'vierde tranche van de tweede fase' is op 6 augustus 2014 gepubliceerd in Staatscourant nummer 20654. Het besluit dat het Activiteitenbesluit wijzigt…
Een artikel van Valerie van 't Lam van het Stibbeblog. Inleiding: wat is ook al weer een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting? Voor de Wabo konden milieu neutrale veranderingen van een inrichting…

Naar de Laan van de Leefomgeving

Geschreven door op zaterdag, 09 augustus 2014 18:41
Om alle mogelijkheden van de Omgevingswet te kunnen benutten, moet er een verbeterslag komen in de digitale ondersteuning van de wet. Er zijn nu nog veel voorzieningen en gegevensbestanden zonder duidelijke samenhang. De digitale informatievoorziening…

Revisievergunning in de Wabo

Geschreven door op maandag, 04 augustus 2014 15:34
Een artikel van Franca Damen van haar website. Wanneer een aanvraag wordt gedaan voor het veranderen van (de werking van) een vergunningplichtige inrichting kan het bevoegd gezag, uit eigen beweging of op verzoek (ook van…
Pagina 1 van 60