Nieuws Wabo
Een artikel van Wyke de Vos van Envir-Advocaten. Met de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) per 1 november 2014 zijn, zoals in een eerder nieuwsbericht gemeld, de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen voor bijbehorende bouwwerken…
Een artikel van Franca Damen van haar website. Wanneer een bepaalde ontwikkeling in strijd is met het bestemmingsplan, kan een vergunning worden aangevraagd om deze ontwikkeling toch mogelijk te maken. Het betreft dan een omgevingsvergunning…
Een artikel van Bob van de Boom van Wieringa Advocaten. Op 12 februari 2015 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over de mogelijkheid om het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb) toe te passen…

Bundel Op weg naar de Omgevingswet nu digitaal beschikbaar

Geschreven door op maandag, 16 februari 2015 07:52
Een artikel van het Stibbeblog. Vanaf nu is de bundel Op weg naar de Omgevingswet digitaal beschikbaar. Wij hopen u met deze bundel een goede basis te geven voor de nieuwe Omgevingswet. De bundel bestaat…

Evenementen, een opmerkelijke wetswijziging?

Geschreven door op woensdag, 11 februari 2015 18:45
Een artikel van Tijn Kortmann van het Stibbeblog. De regulering van klein- en grootschalige evenementen houdt al jaren de bestuursrechtelijke gemoederen bezig. Dat zal met de steeds veranderende regelgeving nog wel even zo blijven. De…

Bestemmingsplan bepalend voor definitie achtererfgebied

Geschreven door op maandag, 09 februari 2015 13:02
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-advocaten. De uitspraak van de AbRvS van 4 februari 2015, nr. 201403960/1/A1, ziet op een last onder dwangsom ter verwijdering van enkele illegaal opgerichte blokhutten en een schuur. Overtreder…

Uitschuifbare antenne niet vergunningsvrij

Geschreven door op vrijdag, 23 januari 2015 20:08
Een artikel van Bob van de Boom van Wieringa Advocaten. Op 7 januari 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of een uitschuifbare antenne op een bestaande antenne is…
Een artikel van Max Seelen van Patres. Harde beslistermijn van bezwaar wanneer je de uitstelmogelijkheden niet benut   Tja, het komt wel eens voor dat je voor een omgevingsvergunning de kaders van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid…
Pagina 1 van 63