Nieuws Wabo

Natuur in de Omgevingswet

Geschreven door op zaterdag, 22 november 2014 15:56
Een artikel van Annemarie Drahmann van het Stibbeblog. De Omgevingswet gaat over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Deze fysieke leefomgeving omvat (ook) natuur (artikel 1.2 lid 2, onder h). Uit de…
Een artikel van Anna Collignon van het Stibbeblog. Ook de bescherming van het milieu wordt opgenomen in de Omgevingswet als onderdeel van het hoofdthema ‘de bescherming van de ‘fysieke leefomgeving’. In dit bericht wordt aandacht…
Een artikel van Claudia Koenen van Wieringa Advocaten. Op 1 november 2014 is het gewijzigde Besluit omgevingsrecht in werking getreden. Hiermee zijn de mogelijkheden voor het met een reguliere procedure verlenen van een omgevingsvergunning voor…

Omgevingswaarden in de Omgevingswet

Geschreven door op maandag, 17 november 2014 16:10
Een artikel van Olivia den Hollander van het Stibbeblog. De Omgevingswet is gericht op zowel het ‘bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit’ als het ‘doelmatig…

Toezicht en handhaving in de Omgevingswet

Geschreven door op zondag, 16 november 2014 16:19
Een artikel van Anna Collignon van het Stibbeblog. In de Omgevingswet worden alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving gebundeld. Ook de regels inzake toezicht en handhaving die nu nog staan in…

Milieueffectrapportage in de Omgevingswet

Geschreven door op zondag, 16 november 2014 16:18
Een artikel van Erwin Noordover van het Stibbeblog. De regelgeving voor het uitvoeren van een milieueffectrapportage (“m.e.r.“) en het opstellen van een milieueffectrapport (“MER“) wordt vanuit de Wet milieubeheer (“Wm“) overgenomen in de Omgevingswet. Bij…
Een artikel van Tom Barkhuysen van het Stibbeblog. De Omgevingswet gaat, zoals nu al gebruikelijk is in het omgevingsrecht, uit van het principe ‘decentraal, tenzij’. Dat betekent dat bevoegdheden zo veel mogelijk bij gemeenten worden…
Een artikel van Jan Reinier van Angeren van het Stibbeblog. Hoofdregel 1: volledige vrijheid voor de aanvrager Artikel 5.7, lid 1, Omgevingswet is duidelijk: de aanvrager van de omgevingsvergunning heeft de keuze om te bepalen…
Pagina 1 van 62