Een artikel van mr. B. Veldman (Brigitte) van Nysingh Advocaten-notarissen Vooraf De Afdeling bevestigt in deze uitspraak dat een bestuursorgaan kan terugkomen op zijn aanvankelijke bereidheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning. Indien bij de…
De rechtbank Noord-Nederland heeft op 28 maart 2014 overwogen dat het Barro regels bevat die zijn vastgesteld krachtens artikel 4.3, eerste lid, van de Wro, en niet krachtens artikel 4.3, derde lid. Het Barro bevat…

Nadere richtlijnen voor toetsing hoogte bouwleges

Geschreven door op dinsdag, 08 april 2014 19:35
De Hoge Raad geeft nadere richtlijnen voor de toetsing van de hoogte van bouwleges. In de Gemeentewet is bepaald dat gemeenten leges mogen heffen voor het behandelen van bouwvergunningen. Meestal is dat een percentage van…

BBT-toets: een praktisch overzicht

Geschreven door op maandag, 07 april 2014 07:58
Een artikel van Franca Damen van haar website. Wanneer een omgevingsvergunning milieu benodigd is, is BBT een van de onderwerpen die aan de orde hoort te komen. In dit artikel probeer ik een praktisch overzicht…

Geen duaal stelsel bij invoering private bouwplantoets

Geschreven door op vrijdag, 04 april 2014 08:03
Het duale stelsel bij de invoering van de private bouwplantoets gaat niet door. Dat is de uitkomst van het het debat van 27 maart in de Tweede Kamer over het voornemen van minister Blok om de…

Toezegging: geen expliciet voorbehoud nodig?

Geschreven door op dinsdag, 01 april 2014 20:05
Een artikel van Pot Jonker Advocaten. In de praktijk komt het vaak voor dat een burger meent dat de gemeente hem een toezegging heeft gedaan dat een vrijstellingsprocedure gevolgd zal worden en de omgevingsvergunning verleend…
Een artikel van Valerie van ‘t Lam van het Stibbe Blog Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State (hierna: Afdeling) van 24 december 2013 bevat een aantal te signaleren elementen met…

Bouwen door plaatsen van kast

Geschreven door op maandag, 24 maart 2014 10:30
Een artikel van Franca Damen van haar website. Bouwen in de zin van artikel 2.1 Wabo kan onder omstandigheden ook inhouden het plaatsen van een kast. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van…
Pagina 1 van 58