Nieuws Wabo

Grondexploitatie in de Omgevingswet, van moeten naar kunnen

Geschreven door op dinsdag, 16 december 2014 22:42
Een artikel van Tijn Kortmann van het Stibbeblog. Inleiding Wie verwachtte dat de nieuwe Omgevingswet een splinternieuw systeem van grondexploitatie zou bevatten, komt bedrogen uit. Weliswaar beoogt het wetsvoorstel een gereedschapskist te bieden voor allerlei…

Schoolpleinen en geluidsoverlast

Geschreven door op maandag, 15 december 2014 09:37
Een artikel van Sebastiaan Levelt van Wieringa Advocaten. Omwonenden verzoeken de gemeente om handhavend op te treden tegen geluidshinder/lawaaioverlast afkomstig van de speelplaats van een basisschool, veroorzaakt door schreeuwende, gillende, spelende en voetballende kinderen. Hierbij…
Een artikel van Angela Coppelmans van De Voort Advocaten | Mediators, sectie vastgoed & overheden. Met ingang van 1 november 2014 is het Besluit omgevingsrecht (“Bor”) op een aantal onderdelen gewijzigd (Staatsblad 2014, nr. 333). Een…
De Afdeling heeft op 22 oktober 2014 overwogen dat het, onder omstandigheden, mogelijk is dat door een voorlopige voorziening met terugwerkende kracht te treffen bewerkstelligd kan worden dat ook in de periode tussen het einde…
Sinds de invoering van de Wet Permanent worden Chw geldt een nieuwe benadering voor een (tijdelijke) planologische omgevingsvergunning. Hierdoor kan het bevoegd gezag op grondslag van de aanvraag een planologische omgevingsvergunning verlenen voor zowel een…

Betekenis Reparatiewet BZK voor stedenbouwkundige bepalingen

Geschreven door op zondag, 30 november 2014 19:45
De Reparatiewet BZK treedt 29 november 2014 in werking. Deze wet neemt onder meer de wettelijke grondslag weg voor de stedebouwkundige bepalingen in de bouwverordening. Dit betekent dat de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening geleidelijk…
Een artikel van Annemarie Drahmann van het Stibbeblog. De samenleving digitaliseert steeds verder. Als de wet- en regelgeving niet mee ontwikkelt dan bestaat het risico dat er een kloof tussen de juridische en werkelijke wereld…

Water in de Omgevingswet

Geschreven door op woensdag, 26 november 2014 19:17
Een artikel van Anna Collignon en Ronald Olivier van het Stibbeblog. Het waterrecht is geen rustig bezit. Het opnemen van het waterrecht in de Omgevingswet past dan ook bij de tendens van steeds verdergaande integratie…
Pagina 1 van 63