Nieuws Wabo
Een artikel van M. Bekooy (Maaike) van Nysingh Advocaten. Vanaf 1 november aanstaande gaat de korte (reguliere) procedure van acht weken - in plaats van de bestaande lange (uitgebreide) procedure van zes maanden - gelden…

Instructieregels en instructies in de Omgevingswet

Geschreven door op donderdag, 30 oktober 2014 20:55
Een artikel van Jan van Oosten en Pieter Swagemakers van het Stibbeblog. Inleiding Afdeling 2.5 van de Omgevingswet is gewijd aan instructieregels en instructies. Dit zijn instrumenten waarmee een bestuursorgaan een lager bestuursorgaan kan instrueren…

Vergunningvrij bouwen: wat wijzigt er per 1 november 2014?

Geschreven door op donderdag, 30 oktober 2014 20:53
Een artikel van Franca Damen van haar website. Per 1 november 2014 vinden er een aantal wijzigingen plaats in het omgevingsrecht. Zo veranderen onder andere de regels over vergunningvrij bouwen. In dit artikel licht ik…
"Met een aantal gerichte stappen is het mogelijk de lasten van onderzoek bij het aanvragen van een omgevingsvergunning structureel te verminderen, zowel in kosten als in doorlooptijd. Dat  is één van onze aanbevelingen in het…

De vier Amvb’s als pilaren van de Omgevingswet

Geschreven door op dinsdag, 28 oktober 2014 19:56
Een artikel van Anna Collignon en Ali al Khatib van het Stibbeblog. De wetgever beoogt met de Omgevingswet een aantal doelen, waaronder een kwalitatief betere en flexibelere besluitvorming, te bereiken. Het succes van de Omgevingswet…

Het Projectbesluit in de Omgevingswet

Geschreven door op zondag, 26 oktober 2014 18:24
Een artikel van Jan van Oosten van het Stibbeblog. Het projectbesluit kan worden gezien als de opvolger van het inpassingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (“Wro”), het tracébesluit op grond van de Tracéwet en…

De Omgevingsvergunning in de Omgevingswet

Geschreven door op zondag, 26 oktober 2014 18:22
Een artikel van Aaldert ten Veen van het Stibbeblog Hoofdregel en vergelijking met de Wabo Hoofdstuk 5 van de Omgevingswet regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning bouwt voort op en is een verdere uitbouw van de…
Een artikel van Jan Reinier van Angeren van het Stibbeblog. 1. ALGEMEEN Een van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet vormt de categorie ‘algemene rijksregels’. Deze rijksregels bevatten een generieke basisbescherming voor het gehele land en…
Pagina 1 van 61