Nieuws Wabo
Een artikel van Jan Reinier van Angeren van het Stibbeblog. 1. ALGEMEEN Een van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet vormt de categorie ‘algemene rijksregels’. Deze rijksregels bevatten een generieke basisbescherming voor het gehele land en…

Omgevingskwaliteit voor individu én samenleving

Geschreven door op woensdag, 22 oktober 2014 19:39
De Omgevingswet beoogt een goede omgevingskwaliteit en een gezonde en veilige leefomgeving. Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, vertelt in zijn college welke afwegingen een belang spelen als het gaat om omgevingskwaliteit.…

De omgevingsverordening in de Omgevingswet

Geschreven door op vrijdag, 17 oktober 2014 15:53
Een artikel van Christien Saris van het Stibbeblog. De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat decentrale overheden hun regels over de fysieke leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Daarmee wordt de inzichtelijkheid, samenhang en naleving van…
Een artikel van Jan van Oosten van het Stibbeblog. Inleiding Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat regels over de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is een breder begrip…
Een artikel van Aaldert ten Veen en Derek Sietses van het Stibbeblog. Inleiding De programmatische aanpak is een bijzondere variant van het instrument ”programma” en is bedoeld voor gebieden waarin de omgevingswaarden onder druk staan,…

Programma en de Omgevingswet

Geschreven door op vrijdag, 10 oktober 2014 10:10
Een artikel van Aaldert ten Veen en Derek Sietses van het Stibbeblog. Inleiding De Omgevingswet kent verschillende instrumenten voor beleidsontwikkeling. Een ”programma” is één van deze instrumenten. In een programma formuleert de overheid maatregelen voor…

Datum indiening blijft bepalend voor hoogte EPC

Geschreven door op maandag, 06 oktober 2014 18:21
De aanscherping van de EPC treedt per 1 januari 2015 in werking. In het gewijzigde Bouwbesluit 2012 is geen overgangsrecht opgenomen.Het overgangsrecht regelt of de datum van indiening danwel de datum van vergunningverlening bepaalt welk Bouwbesluit…
Een artikel van Sebastiaan Levelt van Wieringa Advocaten. Er wordt vaak geprocedeerd over de vraag of een dakterras op een aanbouw zich verdraagt met artikel 5:50 BW. De aangrenzende buren verzetten zich tegen een dergelijk…
Pagina 1 van 61