Omgevingswet vergt stelselwijziging en cultuurverandering

Geschreven door op woensdag, 13 juli 2016 15:47
Eén van de constateringen uit de Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) is dat de nieuwe wet veel groter is dan slechts het invoeren van een wet. Dat stelt Jos Dolstra, trekker van het (gemeentelijke) VIVO-werkpakket over…

Kabinet maakt vier AMvB's Omgevingswet openbaar

Geschreven door op zondag, 03 juli 2016 18:40
Honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft. Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. De Omgevingswet is in maart in de…

Invorderen dwangsom na intrekking dwangsombesluit

Geschreven door op zondag, 03 juli 2016 09:46
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. Invorderen dwangsom na intrekking dwangsombesluit? De uitspraak AbRvS 22 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1710) is interessant omdat daarin de vraag aan de orde komt of een eenmaal verbeurde dwangsom nog…

Bewijslastverdeling permanente bewoning recreatiewoning

Geschreven door op vrijdag, 01 juli 2016 10:38
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. In AbRvS 22 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1711) is een aantal interessante overwegingen te lezen over de ‘bewijslastverdeling’ in geval van het in strijd met het bestemmingsplan permanent bewonen van…

Eén ingebrekestelling leidt tot één dwangsom

Geschreven door op woensdag, 29 juni 2016 07:34
Een artikel van Van der Feltz Advocaten. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 15 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1675) bepaald dat slechts één dwangsom is verbeurd indien één ingebrekestelling is gestuurd. Appellant sub 2 heeft het college verzocht…
Een artikel van Franca Damen van haar website. Indien voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling nog geen bestemmingsplan is vastgesteld en evenmin een omgevingsvergunning is verleend voor afwijking daarvan, is die ontwikkeling niet aan te merken…

Kruimelafwijking voor realisatie 2e verdieping woning

Geschreven door op woensdag, 22 juni 2016 08:37
Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. De uitspraak van 15 juni 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:1627 gaat over een verbouwing van een bestaande bedrijfsruimte tot woning. Onder meer een deel van de kapverdieping zal worden vervangen…
Een artikel van Anouk Hofman van AKD. ​Op het moment dat een bestemmingsplan ouder wordt dan 10 jaar vervalt de bevoegdheid om leges te heffen van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte…
Pagina 1 van 71