Nieuws Wabo

Hoofdlijnen planschade in de Omgevingswet

Geschreven door op donderdag, 22 september 2016 07:09
Een artikel van Ellen de Jonge van KienhuisHoving. In de brief van 19 mei 2016 gaat de Minister van Infrastructuur en Milieu in op de Invoeringswet Omgevingswet. Onder andere zijn in deze brief de hoofdlijnen…

Zorgplichten onder de Omgevingswet; houvast erbij, houvast eraf

Geschreven door op woensdag, 21 september 2016 08:07
Een artikel van Gerrit van der Veen van AKD. In de fysieke leefomgeving vindt een breed scala aan activiteiten plaats, die door veel actoren worden uitgevoerd en die verschillend van aard, omvang en duur zijn.…
Een artikel van Merel Holtkamp van AKD. Indien een project niet in het planologisch regime past, geldt als hoofdregel dat de ontwikkeling alleen door kan gaan indien dit regime wordt aangepast. Dit uitgangspunt blijft in…

Openbare reacties op consultatie AMvB’s Omgevingswet

Geschreven door op dinsdag, 20 september 2016 08:03
Vanaf 1 juli startte de consulatie van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). De openbare internetconsultatie eindigde op 16 september 2016. De reacties die openbaar zijn kunt u hieronder vinden: Besluit activiteiten leefomgeving 106…

Laat m.e.r. de Omgevingswet maximaal ondersteunen

Geschreven door op dinsdag, 20 september 2016 07:57
De Commissie m.e.r. pleit er voor het instrument m.e.r. maximaal in te zetten om de doelen van de Omgevingswet te ondersteunen. Ook waarschuwt de Commissie voor verschraling van m.e.r. in de voorliggende ontwerp-regelgeving. Volledige reactie…
Een artikel van Tine Leemans-van Koten van AKD. In mijn blog van 5 september 2016 is kort ingegaan op de in het oog springende punten van de consultatieversie van het Omgevingsbesluit (Ob). In dit blog…

AKD verdiept: gelijkwaardigheid onder de Omgevingswet

Geschreven door op maandag, 19 september 2016 13:35
Een artikel van Thomas Sanders van AKD. Voor bedrijven is een van de grootste frustraties van het huidig omgevingsrecht dat het bevoegd gezag soms onverkort vasthoudt aan één bepaalde oplossing voor een probleem, terwijl het…
Een artikel van Thomas Sanders van AKD. Een van de speerpunten van de Omgevingswet is het uitgangspunt dat maatwerk – behoudens uitzondering – mogelijk moet zijn. Nu is dat andersom: maatwerk is alleen mogelijk als…
Pagina 1 van 73