Nieuws Wabo

Bundeling, afstemming en samenwerking door omgevingsplan

Geschreven door op dinsdag, 02 september 2014 22:16
Samen met gemeenten, provincies en unies van waterschappen brengt het ministerie van Infrasructuur en Milieu met de Omgevingswet een eenvoudiger omgevingsrecht tot stand. Bert Rademaker, beleidscoördinator wetgeving van het ministerie, legt in zijn 7-minuten college…

Aanvullende gegevens aanvraag Nb-vergunning

Geschreven door op zondag, 31 augustus 2014 20:24
Een artikel van Franca Damen van haar website. De ontwikkelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet gaan snel. De ‘trend’ in de jurisprudentie van de Afdeling lijkt te zijn dat er steeds striktere eisen worden…

Bevoegd gezag bij Nb-vergunning

Geschreven door op zondag, 31 augustus 2014 20:22
Een artikel van Franca Damen van haar website. Het komt regelmatig voor dat er in de praktijk vragen rijzen over wie het bevoegd gezag is om een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid,…

Relativiteitsvereiste bij natuurbeschermingswetvergunning

Geschreven door op woensdag, 27 augustus 2014 21:30
Een artikel van Franca Damen van haar website. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat tegen vergunningen die zijn verleend op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) bezwaar wordt gemaakt. Wanneer de bezwaren worden…

Onderhoudsverplichting monument III

Geschreven door op woensdag, 27 augustus 2014 21:28
Een artikel van Sebastiaan Levelt van Wieringa Advocaten. Vóór de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in de rechtspraak vastgesteld dat er een onderhoudsverplichting voor geregistreerde rijksmonumenten bestaat. In mijn weblogs van…
Een artikel van Frans Tonnaer uit de nieuwsbrief. Wie de tekst van artikel 2.33 van de aan de Tweede Kamer aangeboden versie van de Omgevingswet[1] vergelijkt met de die van de Toetsversie, zal een soortgelijke…
De Raad van State heeft in een recente uitspraak (ABRvS 30 juli 2014, nr. 201211481/2/A4) het volgende gezegd over de melding Activiteitenbesluit: Dat de normstelling voor bepaalde milieugevolgen van bepaalde activiteiten in vergunningplichtige inrichtingen daarmee…
Het ontwerp van de wijzigingen van de Activiteitenregeling in het kader van de 'vierde tranche van de tweede fase' is op 6 augustus 2014 gepubliceerd in Staatscourant nummer 20654. Het besluit dat het Activiteitenbesluit wijzigt…
Pagina 1 van 60