Nieuws Wabo

Nieuwe website: Omgevingswet.net

Geschreven door op donderdag, 15 december 2016 10:36
De nieuwe website www.Omgevingswet.net is online en zal de websites www.deWro.nl en www.deWabo.nl vervangen. Na ongeveer 5 jaar was de website wel toe aan vernieuwingen en met het oog op de nieuwe Omgevingswet is de…

Natuur, erfgoed en bodem: nu en onder de nieuwe Omgevingswet

Geschreven door op dinsdag, 06 december 2016 07:58
De juridische commissie van de NEPROM is recent bijgepraat door Dolf Logemann (Arcadis), Boudewijn Goudswaard (The Missing Link) en Martijn van Gelderen (BPD) over de belangrijkste aspecten van de voorgenomen stelselwijziging.  Hoewel nog niet alle uitvoeringsregelgeving bekend…

Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning

Geschreven door op maandag, 05 december 2016 15:20
Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) is de naam van de redactiecommissie van het vroegere project 'IPO Kaderstelling Vergunningverlening'. De LRSO bestaat uit specialisten vanuit diverse omgevingsdiensten en komt zes keer per jaar bij elkaar. De…

Help, mijn gebouw slurpt

Geschreven door op maandag, 05 december 2016 10:39
Een artikel van Charles Moons van Wieringa Advocaten. In het streven naar energie- en milieubewustzijn staan in de komende jaren voor de bebouwde omgeving een aantal ingrijpende maatregelen op stapel. Op 28 november 2016 heeft…

Was/wordt lijst Omgevingslijst Haarlem & G32

Geschreven door op zaterdag, 03 december 2016 08:00
De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met de G32 een Was/wordt-lijst opgesteld. In deze lijst staat waar wetsartikelen in de huidige wetten wel, niet of gewijzigd terugkomen in de Omgevingswet. vergelijking geeft een overzicht van een…

Op weg naar één standaard voor digitale overheidsbesluiten

Geschreven door op vrijdag, 02 december 2016 07:36
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks makkelijker is om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019…

Hoe kunnen stikstof en bestemmingsplannen in de PAS lopen?

Geschreven door op woensdag, 30 november 2016 07:28
Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Lisa van der Maden van het Stibbeblog. De eerste uitspraken over het PAS zijn inmiddels gewezen en er staan er nog meer op stapel. De verhouding tussen…
Een artikel van Janneke Sinnige van Wieringa Advocaten. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd dat gemeenten hun bestemmingsplannen elke tien jaar dienen te herzien. Wordt daar niet aan voldaan, dan vervalt op grond…
Pagina 1 van 75