Nieuws Wabo

Uitschuifbare antenne niet vergunningsvrij

Geschreven door op vrijdag, 23 januari 2015 20:08
Een artikel van Bob van de Boom van Wieringa Advocaten. Op 7 januari 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of een uitschuifbare antenne op een bestaande antenne is…
Een artikel van Max Seelen van Patres. Harde beslistermijn van bezwaar wanneer je de uitstelmogelijkheden niet benut   Tja, het komt wel eens voor dat je voor een omgevingsvergunning de kaders van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid…

Heldere uitspraak over aantal vergunningtechnische aspecten

Geschreven door op maandag, 19 januari 2015 11:19
Een artikel van Franca Damen van haar website. Op 14 januari 2015 (201403254) deed de Afdeling een uitspraak waarin op een heldere wijze werd ingegaan op een aantal vergunningtechnische aspecten. Onder meer de revisievergunning en…
Een artikel van Cathine Knijff van Wieringa Advocaten. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft gisteren twee uitspraken (201303069/1/A3 en 201304895/1/A3) gedaan waarmee de rechtspraak over het rechtskarakter van de mogelijke reacties van een bestuursorgaan op meldingen die…

Wijziging vaste rechtspraak aanwijzing monumenten

Geschreven door op donderdag, 08 januari 2015 09:58
Een artikel van Sebastiaan Levelt van Wieringa Advocaten. Een aanwijzing van een object tot gemeentelijk of rijksmonument kan ertoe leiden dat de mogelijkheden tot herontwikkeling ervan worden beperkt. Indien een eigenaar dit als bezwaar aanvoerde…

Beoordeling vergunningaanvraag bedrijfswoning

Geschreven door op zondag, 04 januari 2015 21:07
Een artikel van Franca Damen van haar website. Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfswoning, moet deze vergunningaanvraag altijd getoetst worden aan onder meer het bestemmingsplan. Dit geldt ook wanneer het…

Grondexploitatie in de Omgevingswet, van moeten naar kunnen

Geschreven door op dinsdag, 16 december 2014 22:42
Een artikel van Tijn Kortmann van het Stibbeblog. Inleiding Wie verwachtte dat de nieuwe Omgevingswet een splinternieuw systeem van grondexploitatie zou bevatten, komt bedrogen uit. Weliswaar beoogt het wetsvoorstel een gereedschapskist te bieden voor allerlei…

Schoolpleinen en geluidsoverlast

Geschreven door op maandag, 15 december 2014 09:37
Een artikel van Sebastiaan Levelt van Wieringa Advocaten. Omwonenden verzoeken de gemeente om handhavend op te treden tegen geluidshinder/lawaaioverlast afkomstig van de speelplaats van een basisschool, veroorzaakt door schreeuwende, gillende, spelende en voetballende kinderen. Hierbij…
Pagina 1 van 63