Nieuws Wabo

Passieve risico aanvaarding: 28 weken is voldoende tijd

Geschreven door op dinsdag, 31 mei 2016 10:54
Een artikel van SAM-Advocaten. Er kan sprake zijn van passieve risicoaanvaarding als een aanvrager om een tegemoetkoming gedurende een bepaalde periode geen gebruik heeft gemaakt van voor hem gunstige bouw- en/of gebruiksmogelijkheden uit een bestemmingsplan…
Via deze brief wil ik u informeren over de voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet. Daarbij zal ik aangeven welke elementen van het stelsel…

Minister: planschade beperken onder de Omgevingswet

Geschreven door op donderdag, 26 mei 2016 10:54
Een artikel van Taco Leemans van Pot Jonker Advocaten. LeemanTa De Minister van I&M heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2016 geschetst hoe planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet zullen…

Update ontwikkelingen Omgevingswet

Geschreven door op woensdag, 25 mei 2016 11:53
De nieuwe Omgevingswet komt eraan! Op 21 april hebben minister Schultz, de VNG, het IPO en de UvW een financieel akkoord gesloten over de verdeling van de kosten en de baten. De baten worden niet afgeroomd…

Invoeringswet Omgevingswet

Geschreven door op donderdag, 19 mei 2016 19:17
Via onderstaande brief informeert de minister de Tweede Kamer over het eerste, grote stuk invoeringsregelgeving van de Omgevingswet: de invoeringswet. Daarbij wordt een afschrift van deze brief verzonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.…
De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft in de uitspraak van 28 april 2016 overwogen dat de vestiging van een tijdelijk azc in dit geval niet als een stedelijk ontwikkelingsproject kan worden aangemerkt. Hieruit volgt…

Hoe moeten evenementen juridisch geborgd worden?

Geschreven door op maandag, 09 mei 2016 13:21
“In het themanummer ‘Evenementen in de openbare ruimte’ van het vakblad Stadswerk Magazine (aflevering 04/2016) is een artikel geplaatst van mr. Yuval Schönfeld over de juridische borging van evenementen.” Artikel overgenomen van de Omgevingsweb. Recentelijk…

Verjaring bestuursrechtelijke dwangsommen ingeperkt

Geschreven door op dinsdag, 26 april 2016 07:53
Een artikel van Geert Schnitzler van Wieringa Advocaten. Eerder schreven wij al over de verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Dat kwam nog al eens voor, doordat het bestuursorgaan te lang wachtte met het aanmanen tot betaling…
Pagina 1 van 70