Nieuws Wabo
Een mededeling van Stibbe. Vanaf vandaag is een artikelsgewijze tekst en toelichting van de Omgevingswet beschikbaar op pgomgevingswet.nl. Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel…
Een belangrijk doel van de Omgevingswet is het bevorderen van de samenhang van beleid voor de fysieke leefomgeving. Die integrale benadering vindt bij uitstek zijn vorm in de omgevingsvisie. Een nieuw instrument dat in de…
Een artikel van Max Seelen van Patres. Wetsgeschiedenis bestuderen is het begin van juridische wijsheid ;-) De ontstaansgeschiedenis van onze wetten en AMvB’s in het omgevingsrecht is regelmatig van doorslaggevend belang bij het doorgronden van…

Plasterk: Dwangsom weg bij WOB-verzoek

Geschreven door op vrijdag, 27 juni 2014 14:17
Een artikel van Lex Bruinhof van Wieringa Advocaten. Wie de overheid om informatie verzoekt met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) lokt een besluit uit van het betreffende overheidsorgaan om die informatie…

De Omgevingswet in vogelvlucht: tekst, video en animatie

Geschreven door op donderdag, 26 juni 2014 16:31
Het wetsvoorstel Omgevingswet dat vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd, verandert het omgevingsrecht ingrijpend. De belangrijkste effecten, instrumenten en kansen die de stelselherziening biedt, komen aan bod in het elektronische magazine ‘Ruimte voor…
Welke consequenties heeft de stelselherziening voor duurzaamheid? En welk vertrouwen is nodig van alle betrokken partijen? De Omgevingswet kent veel aspecten die het verdienen extra belicht te worden.de komende tijd zijn er een aantal 7-minutencolleges…

Waarom een Omgevingswet?

Geschreven door op vrijdag, 20 juni 2014 07:27
Het wetvoorstel van de Omgevingswet, de Memories van Toelichting en het advies van de Raad van State zijn hier te downloaden: Het wetsvoorstel Omgevingswet Memorie van Toelichting Omgevingswet artikel Memorie van Toelichting Omgevingswet algemeen Advies…
Pagina 1 van 59