Nieuws Wabo

De omgevingsverordening in de Omgevingswet

Geschreven door op vrijdag, 17 oktober 2014 15:53
Een artikel van Christien Saris van het Stibbeblog. De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat decentrale overheden hun regels over de fysieke leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Daarmee wordt de inzichtelijkheid, samenhang en naleving van…
Een artikel van Jan van Oosten van het Stibbeblog. Inleiding Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat regels over de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is een breder begrip…
Een artikel van Aaldert ten Veen en Derek Sietses van het Stibbeblog. Inleiding De programmatische aanpak is een bijzondere variant van het instrument ”programma” en is bedoeld voor gebieden waarin de omgevingswaarden onder druk staan,…

Programma en de Omgevingswet

Geschreven door op vrijdag, 10 oktober 2014 10:10
Een artikel van Aaldert ten Veen en Derek Sietses van het Stibbeblog. Inleiding De Omgevingswet kent verschillende instrumenten voor beleidsontwikkeling. Een ”programma” is één van deze instrumenten. In een programma formuleert de overheid maatregelen voor…

Datum indiening blijft bepalend voor hoogte EPC

Geschreven door op maandag, 06 oktober 2014 18:21
De aanscherping van de EPC treedt per 1 januari 2015 in werking. In het gewijzigde Bouwbesluit 2012 is geen overgangsrecht opgenomen.Het overgangsrecht regelt of de datum van indiening danwel de datum van vergunningverlening bepaalt welk Bouwbesluit…
Een artikel van Sebastiaan Levelt van Wieringa Advocaten. Er wordt vaak geprocedeerd over de vraag of een dakterras op een aanbouw zich verdraagt met artikel 5:50 BW. De aangrenzende buren verzetten zich tegen een dergelijk…

Planning regelgeving stelselherziening Omgevingsrecht

Geschreven door op zondag, 05 oktober 2014 18:24
De Omgevingswet is het fundament van de stelselwijziging in het omgevingsrecht. Het is de basis waarop de volgende stappen verder bouwen, zowel inhoudelijk als procedureel. Tegelijkertijd kan het stelsel pas in werking treden op het…

Twee daagse Conferentie Omgevingswet van JBA

Geschreven door op zondag, 05 oktober 2014 18:10
Het afgelopen jaar is er weer ontzettend veel veranderd in het Omgevingsrecht. Na de Wro, Wabo, Crisis- en herstelwet en een groot aantal wijzigingen in bestaande wetten, zijn we er nog niet. Er komt een…
Pagina 1 van 61